at 8:58 pm: Gepubliceerd door .

Onder het motto “Onze oud-strijders zijn springlevend” staat de Week van het Bos dit jaar in het teken van De Groote Oorlog. Van zondag 12 tot zondag 19 oktober zullen in talrijke Vlaamse natuurdomeinen en bossen kleine en grote oorlogsverhalen verteld worden vanuit het perspectief van de natuur. Tijdens boswandelingen, belevingstochten en kinderspeurtochten zullen boswachters, gidsen en historici het publiek rondleiden op zoek naar fauna en flora die kunnen getuigen over WOI. 

week-van-het-bos-2014-groote-oorlog-affiche-a3-hr.jpg

Ontmoet de ‘Kruingetuigen’…

Wat heeft natuur met oorlog te maken? Het is een voor de hand liggende vraag. De Eerste Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op de Vlaamse natuur en de natuur heeft ook het verloop van de oorlog beïnvloed. We kennen allemaal het belang van de Slag om de Ijzer maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen heeft de natuur een rol gespeeld en getuigen bomen, planten en poelen over de oorlogsgruwe. Verspreid over de hele Vlaamse natuur vallen er massa’s verhalen, anekdotes en getuigenissen te sprokkelen die tijdens de Week van het Bos met het publiek gedeeld worden.

Het West-Vlaamse Praatbos bijvoorbeeld waar nu een Duitse militaire begraafplaats voor 25.000 gesneuvelden ligt, had erg onder de Eerste Wereldoorlog te lijden. De Duitse bezetters en de lokale bevolking kapten er massaal veel hout. Vandaag is het Praatbos een gemengd bos waar de zeldzame stengelloze sleutelbloem en de Europese vogelkers tussen lorken en zomereiken groeien. De Tweede slag van Ieper in april 1915 en de Slag bij Passendale in oktober 1917 speelden zich hoofdzakelijk af in het Polygoonbos en in het Oost-Vlaamse Koppenbergbos werden eeuwenoude zomereiken getroffen door granaatscherven en getuigen vandaag over de Groote Oorlog.

… en de bunkervleermuizen

In het Mastenbos – op het grondgebied van de Antwerpse gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat en Schoten – hebben de Duitsers 1000 (!) bunkers gebouwd op een paar maanden tijd. Nergens anders vindt men zo’n hoge concentratie aan bunkers, zelfs niet in de Westhoek. Vandaag zijn in het bos nog meer dan 380 bunkers en 10 km aan bovengrondse loopgraven bewaard. Een absoluut unicum in België.

Ook op de Mechelse heide (Nationaal Park Hoge Kempen, Maasmechelen) zijn loopgravenstelsels met verschillende betonnen bunkers en granaattrechters bewaard. Het Duitse leger had er in 1916 oefenterreinen aangelegd. En in Vilvoorde getuigen de domeinen Drie Fonteinen en Houtembos van de oorlog. Drie Fonteinen was de officiële residentie van Moritz von Bissing, Gouverneur-Generaal van het bezettte België, zowat het (opgelegde) plaatsvervangende staatshoofd. 

Onze oud-strijders zijn springlevend 

De natuur geeft ons ook hoop, want ondanks alle oorlogsgruwel is de natuur springlevend. Meer nog, bomkraters zijn nu poelen waar de kamsalamander in herleeft, bunkers zijn ideale biotopen voor zeldzame vleermuizen. De natuur heeft zich hersteld en bloeit als nooit tevoren, en dat geeft hoop voor de toekomst. Tijdens de Week van het Bos zetten we deze ‘oud-strijders’ extra in de bloemetjes!

Meer info op Week van het Bos!

 

Gecategoriseerd in :,

Dit bericht is geschreven door Ingrid Vandenbroeck

2 reacties