at 3:02 pm: Gepubliceerd door .

Veel ouders horen dat hun kind ‘anders’ is. De buren zeggen het, de familie signaleert het, op school vindt de juf het en vaak herkennen ouders dat ook wel. Maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? En zijn er echt zoveel kinderen en jongeren met ADHD en autisme, of overdiagnosticeren we?

Gun kinderen hun eigen labelIn het boek Gun kinderen hun eigen label pleit Liesbeth Hop voor een aanpak die kinderen en jongeren nodig hebben in plaats van een label dat laat zien wat ze ‘mankeren’. De jeugd- en gezinscoach schreefeen handleiding voor alle ouders, die horen dat hun kind ‘anders’ is. Gun kinderen hun eigen label bevat naast praktische hoofdstukken over signalering, oorzaken, eventuele diagnoses en hulp zoeken ook veel praktische tips en ervaringsverhalen. Voor ouders, deskundigen en onderwijzend personeel.

Gun kinderen hun eigen label Auteur: Liesbeth Hop Prijs: € 21,99 www.gunkinderenhuneigenlabel.nl

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Ingrid Vandenbroeck

Commententaren zijn gesloten.